Disclaimer

Goedkopestandbouw.nl is een onderdeel van Black Reindeer Productions B.V.

De op www.goedkopestandbouw.nl verstrekte informatie is met zorg samengesteld.

Toch kan Black Reindeer Productions B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Black Reindeer Productions B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

Op www.goedkopestandbouw.nl staan links naar externe websites. Black Reindeer Productions B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van www.goedkopestandbouw.nl rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Black Reindeer Productions B.V.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Black Reindeer Productions B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Op andere sites linken naar pagina’s van www.goedkopestandbouw.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Black Reindeer Productions B.V. niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Black Reindeer Productions B.V. toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@goedkopestandbouw.nl

Wij verzorgen je beursstand!